Liczba bezdomnych rośnie bardzo szybko

Liczba osób bezdomnych, wzrosła w Holandii prawie dwukrotnie.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, liczba osób bezdomnych podwoiła się i według CBS, wynosi już prawie 40 tysięcy. Bezdomni zamieszkują głównie duże miasta, a znaczną część, bo aż 80% stanowią mężczyźni.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, sytuację należy w tym momencie uznać za kryzysową i rząd powinien podjąć natychmiastowe działania, które mają na celu poprawę sytuacji. Na chwilę obecną, rząd nie rozwiązuje problemu, który próbują ratować gminy. Ich działania są jednak często niedostateczne i to właśnie rząd powinien bardziej zaangażować się w temat.

To już nie pierwsza sytuacja, kiedy do premiera trafia list z prośbą o podjęcie działań. Na razie jednak niewiele to zmieniło.

Miejsca w których osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie, są już od dawna przepełnione, a sytuacja będzie się tylko pogarszać. Dwa miesiące temu, przedstawiciele Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi i Utrechtu, poprosili o większe fundusze na walkę z bezdomnością.